Visie & Missie

"Waar visie ontbreekt, daar verwildert het volk" (spreuken 29:18)

Visie & Missie

Missie:
De missie van Stichting Gods ID staat uitstekend verwoord in één van de laatste gesprekken tussen Jezus en de discipelen, voor Jezus' hemelvaart: "Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd." (Mattheüs 28:18 BB)

Kort samengevat streven we ernaar om Zijn Grote Opdracht uit te voeren:
1. Het evangelie verkondigen en discipelen maken.
2. Mensen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3. Alles onderwijzen en te doen wat Jezus ons heeft geleerd.

Visie:
De visie die we van God hebben ontvangen is: dat er in iedere stad en in ieder dorp op Voorne-Putten een Gods ID gemeente zal starten. Niets is onmogelijk voor wie gelooft! Als de geestelijke basis is gelegd en mensen zijn getraind om uit te delen wat ze hebben ontvangen, zullen we onze tentpinnen steeds wijder zetten.

In de toekomst willen we van plaats naar plaats trekken, om Voorne-Putten te vertellen dat God een levende rëele God is en geen religie, en dat Gods liefde voor mensen zo ongelofelijk en oneindig groot is!

Dit is een visie die niet alleen gedragen kan worden. We geloven en bidden dat God mensen gaat toevoegen, om samen in deze visie te staan en de Grote Opdracht ten uitvoer te brengen!