ANBI

Per 10-6-2021, de dag van notarieele oprichting is Stichting Gods ID tevens aangemerkt als ANBI (algemeen Nut Beoogde Instelling).
Dit betekent dat giften en donaties fiscaal aftrekbaar zijn als deze geregistreerd (per bank of contangt in enveloppe worden gegeven.

STATUTAIRE DOELSTELLING:

De stichting heeft als doel: het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus, zoals tot ons gekomen door de Bijbel
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

HOE WE ONZE DOELSTELLINGEN VERWEZENLIJKEN:
Stichting Gods ID tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:
- het spreken en onderwijzen van Gods Woord.
- het organiseren van religieuze samenkomsten, conferenties, evenementen en activiteiten, en dergelijke
- het bieden van pastorale zorg in de ruimste zin van het woord
- het ontwikkelen en verspreiden van evangelische lectuur en materialen op schrift en via de (social) media

BELEIDSPLAN:
https://www.godsid.nl/uploads/bestanden/spot154/BELEIDSPLAN_STICHTING_GODS_ID.pdf

BELONINGSBELEID:
De leden van het bestuur van stichting Gods ID ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij kunnen alleen een onkostenvergoeding krijgen voor de onkosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

BESTUUR:
Voorzitter / Oprichter:              Albert Johannes Koeslag
Secetaris/Penningmeester:     Sharon Elaine Koeslag-Grant
Algemeen Bestuurslid:              Henri Jacques Hüpscher
Algemeen Bestuurslid:              Aris Jan Daniël Heiligenberg

JAARVERSLAGEN:
Klik hier voor het JAARVERSLAG 2021
Kijk hier voor het JAARVERSLAG 2022
Kijk hier voor het JAARVERSLAG 2023 

ACTIEPLAN 2021-2023:
Stichting Gods ID heeft het volgende actieplan voor de periode 2021-2023:
-              Het organiseren en promoten van zondagssamenkomsten
-              Het starten van lokale huiskringen in de plaats(en) waar Gods ID is gevestigd
-              Oriënteren voor uitbreiding van Gods ID gemeenten in andere steden en dorpen op Voorne-Putten
-              Gods ID onder de aandacht brengen bij de lokale bevolking, via netwerken, mond-op-mond reclame, (social)media
-              Het werven, samenwerken, trainen van (nieuwe) vrijwilligers
-              Up & running krijgen van de website van Gods ID
-              Het ontwikkelen van fundamentenstudies op papier voor trainings- en onderwijsdoeleinden