Doneren

De boodschap van het evangelie ontvang je gratis, maar de verspreiding ervan kost geld!

Het is onmogelijk om redding, Gods rijke zegeningen en eeuwig leven te kopen met geld, goud of zilver. Jezus stierf aan een ruw, houten kruis in onze plaats en kocht ons vrij met zijn eigen bloed. Hierdoor kunnen wij, door het geloof in Hem, vergeving van zonden ontvangen en vrede met God krijgen. De boodschap van het evangelie ontvang je gratis, maar vergeet nooit dat Iemand hier een hele hoge prijs voor heeft betaald met Zijn eigen leven.

De verspreiding en verkondiging van het evangelie daarentegen kost wel gewoon geld. Het huren van een zaal tot aan het schenken van een kop koffie kost euro's. Van het onderhouden van een website tot aan het drukken van flyers, boekjes en plaatsen van advertenties kan helaas niet met een gesloten beurs worden uitgevoerd. Met uw donatie kunnen wij doorgaan om Zuidland en dit mooie gebied Voorne-Putten voor Jezus te winnen.

God heeft een visie gegeven om Zuidland en op termijn omringende plaatsen te bereiken met het evangelie. We laten ons niet tegenhouden door financien, maar geloven en vertrouwen God ervoor dat Hij zal voorzien door trouwe donateurs. Het bestuur van Stichting Gods ID, ziet erop toe dat iedere gift en euro op een correcte en verantwoorde manier wordt uitgegeven. We willen zeer goede rentmeesters zijn, van datgene wat God ons heeft toevertrouwd.

Geven is vrijwillig en daar zit geen enkele verplichting aan. Als God het op uw hart geeft om een gift te storten op het rekeningnummer van de Stichting, dan zal God u hiervoor zegenen. Gods koninkrijk kan niet gebouwd worden zonder financiële middelen. Als u geloof heeft in de visie en u wilt financieel bijdragen, dan bouwt u mee aan Gods koninkrijk op aarde. U deelt dan ook mee in de oogst en opbrengst die eeuwige vrucht zal opleveren.