06-09-2020 - Wat vliegt de tijd!

Wat vliegt de tijd enorm snel voorbij!

Dit bericht is geplaatst op 06-09-2020

Geloof en bidt met ons mee, dat we met Gods hulp de komende week een geschikte locatie zullen vinden. Je bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen tijdens één van onze diensten en we hopen natuurlijk dat je het zodanig naar je zin hebt, dat je blijft “plakken”. We willen een huis van aanbidding zijn en God de glorie geven die Hem toekomt. Jezus staat altijd centraal in onze samenkomsten, want Hij is onze Redder, onze Verlosser en onze Zaligmaker. Samen willen we geestelijk groeien, net als die boom uit Psalm 1 die “geplant staat aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt”. Door geestelijke voeding tot je te nemen en te doen wat Hij je zegt, ga je groeien. En die groei is nodig om sterker te worden in Hem, maar ook om van betekenis te zijn voor elkaar.


God vind relaties, vriendschappen en contact met elkaar heel erg belangrijk. Vanaf het allereerste begin schiep God een hulp die bij de mens past. De mens was namelijk niet bedoeld om eenzaam en alleen in het paradijs te blijven. Iedere avond in de avondkoelte zocht God contact met de mens. God wilde praten, Zijn hart delen, de dag evalueren, weten wat er in de mens omgaat. Hij was en is zeer geïnteresseerd in de mens. God is nog steeds dezelfde als toen en ontzettend geïnteresseerd in jou! God stuurde Emmanuel, wat “God met ons” betekent, naar deze aarde. Gods hart is er vanaf het begin op uit geweest om mensenharten te bereiken met Zijn liefde en Zijn tegenwoordigheid.


Naast het doel om God beter te leren kennen, Hem te aanbidden en samen te groeien, draait gemeenteleven om jou! Het draait bij God niet alleen om een leider of om een aangewezen positie binnen een kerk. Jij bent belangrijk en jij mag er zijn. Jij bent gewild en geliefd door God, hier op aarde, voor deze tijd en voor deze generatie! Je bent van onschatbare waarde. Jij was en bent zo de moeite voor Hem waard, dat God de Vader zijn Zoon Jezus naar de aarde stuurde om de straf van jouw fouten te dragen. Toen hij stierf aan het kruis, had hij jou in Zijn gedachten en riep Hij uit: “Het is volbracht”.  Hij betaalde de prijs met Zijn leven, zodat jij vrij bent om eeuwig in relatie met God te leven. Het was pure en onvoorwaardelijke liefde die Hem dreef om Zijn leven voor jou te geven. “Niemand heeft een grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden”. Dat is precies hoe Jezus je ziet (als vriend/vriendin) en wat Hij voor jou heeft gedaan. Het enige wat je kan doen om dit te beantwoorden is dit te aanvaarden als Gods geschenk voor jou en Hem te volgen voor de rest van je leven. Je moet maar eens opletten hoe mooi je leven er uit gaan zien, als Jezus het mag invullen als je Hem de regie over je leven geeft.


Nu weer even terug naar onze samenkomsten. We zullen er als aan doen om je je thuis te laten voelen in de gemeente. We willen je graag welkom heten en je begroeten als je binnenkomt. We zijn een gemeente die oog heeft voor elkaar. Na iedere samenkomst vinden we het heel belangrijk om koffie of thee of limonade met elkaar te drinken. En vanzelfsprekend hoef je hier ook helemaal niets voor te betalen. We zijn oprecht geïnteresseerd in wie jij bent en willen je graag beter leren kennen als je daar voor open staat. Naast de zondagse samenkomst willen we ook doordeweekse kringen organiseren. Een kring is een groep mensen die op regelmatige basis bij elkaar komen om Gods woord kort te delen, hierover met elkaar in gesprek te gaan en voor elkaar te bidden. Dit vindt plaats in een huiselijke en warme sfeer, waar er voldoende oog en aandacht voor elkaar is en je elkaar leert kennen. Hierdoor ontstaan contacten en zelfs vriendschappen, die zelfs buiten de muren van een kring of kerksamenkomst doorwerken. Door gebed voor elkaar zullen we omstandigheden en noden ten positieve zien veranderen in oplossingen en voorzieningen. God geeft je wat je nodig hebt.


Daarnaast willen we heel actief verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar brengen! Denk hierbij aan tieners, jeugd, jong volwassenen en ouderen. Iedere leeftijdsgroep bevindt zich wel in een fase in zijn of haar leven, waar een andere aanpak en stijl werkt om harten te bereiken. Maar ook ontmoetingen met vrouwen en mannen onderling, getrouwden, alleenstaanden, etc... In de toekomst zie ik zo voor me dat we gemeenteweekenden organiseren en de tijd nemen om samen de diepte met God in te gaan. Genoeg plannen en ideeën om een gemeente te zijn, waar we een klimaat en cultuur creëren om tijd samen door te brengen en te groeien. Maar niet alleen in de gemeente zelf, want als missionaire gemeente willen we ook de niet-gelovige buurman op de hoek bereiken, contact hebben met de geïsoleerden, hulpbehoevenden, weduwen, teleurgestelden, etc... Gods liefde beperkt zich niet tot een groep mensen binnen de kerkmuren, maar juist hen die die liefde nog niet beantwoord hebben. 


Sorry voor de lange leesstukken. Het is niet zo makkelijk om in een paar zinnen te omvatten wat er in ons hart leeft. Één ding is zeker en dat is dat er mooie dingen in het verschiet liggen voor Zuidland. Zuidland zal gered worden, want Gods oog is op Zuidland, Voorne Putten, Nederland en de rest van de wereld. Ik wens u een gezegende week!